VELKOMMEN

TIL

Nordre Vestfold MS-forening

NYHETER

  • Trist nyhet
    Denne uken fikk vi vite at Kirsten Synnøve Isdahl Bakke døde 25. november. Kirsten har vært styreleder i MS-forbundet sentralt og ledet lokalforeningen i Nordre Vestfold, hele tiden kjempet for saken. Hun var engasjert, optimistisk og bidro med sin erfaring for oss i lokalforeningen. Jeg hadde gleden av å bli invitert hjem til Kirsten da jeg var leder i lokalforeningen, og fikk så mye hyggelige og nyttige innspill. Jeg er veldig glad for at jeg fikk bli kjent med Kirsten, og vi i lokalforeningen sender varme tanker til hennes familie.
  • Har du progressiv MS?
    MS-forbundet vedtok på landsmøtet en strategiplan for de neste to årene som viderefører satsningen på Unge med MS. Det er hovedgrunnen til at jeg har meldt meg ut av MS-forbundet. Jeg opplever at alle de gode løsningene som finnes for meg – de finner jeg enten selv, eller får vite om gjennom ulike MS-grupper på Facebook. Mange av de utfordringene vi lever med kan virke skremmende på nydiagnostiserte. Jeg tror at alle med langvarig MS kan kjenne seg igjen i frykten man kjente på når man så folk i rullestol, reklamer for hjelpemidler, folk med stokk……. “jeg skal aldri bli så dårlig”! Men noen av oss ble det, og da er det godt å ha et fellesskap hvor vi kan utveksle erfaringer.
  • Oppdatering etter landsmøtet
    Helgen 13.-14. november var det digitalt landsmøte i MS-forbundet. Inger Lise og Elin satt hver for seg 4 timer fredag ettermiddag og 8 timer på lørdag. Vi hadde fremmet en sak til årsmøtet, og den ble tatt opp helt på slutten, som siste sak før styrevalg. Vi ba om at vårt forslag skulle stemmes over først, siden vi hadde levert saken innen fristen for landsmøtet. Møteleder etterkom ikke dette, men valgte istedet å sette disse to forslagene opp mot hverandre i avstemmingen.

HVORDAN KAN DU LEVE BEST MULIG MED MS?

Er du fersk eller veteran?


Uansett om du akkurat har fått diagnosen eller har hatt MS lenge: Det er godt å finne et felleskap. Sykdommen kan være veldig forskjellig avhengig av hvor du får inflammasjoner, men det kan likevel være fellestrekk som bare andre MS-ere kan forstå og hjelpe deg med å takle.

Styret i Nordre Vestfold

Styret ble valgt på vårt digitale årsmøte i mars 2020. På grunn av korona sitasjonen besluttet vi veldig tidlig at møtet måtte gjennomføres digitalt, og da Norge gikk i lock-down viste det seg å være helt riktig. Og som mange andre har erfart i denne tiden: Det er faktisk lettere å få folk til å delta digitalt.

De som ble valgt til styrefunksjoner har delvis vært med i mange år, og er delvis helt nye. Vi som er i styret jobber nå med å finne gode tilbud til medlemmene våre, selv om det er mye som har blitt avlyst i år.

Digitale og fysiske møter

Vi vet jo at de fleste av våre medlemmer har MS, og det gir ofte en ekstra utfordring med å komme seg avgårde på fysiske møter. Tradisjonelt har deltakelsen på våre årsmøter vært veldig lav – styret, valgkomite, og noen engasjerte medlemmer. Nå åpnet vi for både deltakelse på webinar på hjemmesiden, samt stemmegiving på mail – og vi fikk en helt super oppslutning!

Samtidig vet vi at det er viktig for folk å treffes, så vi arrangerer også fysiske treff.

Ung med MS

MS-forbundet ønsker å fange opp deg som er under 40 år og har MS. Det er viktig at du får oppfølging og tilbud om bremsemedisin for at du skal holde deg så frisk som mulig.