VELKOMMEN

TIL

Nordre Vestfold MS-forening

Nettsiden er under oppdatering for å bli mer tilgjengelig – ha tålmodighet med meg! Hilsen Elin, webansvarlig

HVORDAN KAN DU LEVE BEST MULIG MED MS?

Er du fersk eller veteran?


Uansett om du akkurat har fått diagnosen eller har hatt MS lenge: Det er godt å finne et felleskap. Sykdommen kan være veldig forskjellig avhengig av hvor du får inflammasjoner, men det kan likevel være fellestrekk som bare andre MS-ere kan forstå og hjelpe deg med å takle.

Dette er styret i lokalforeningen

Styret i Nordre Vestfold

Styret ble valgt på vårt digitale årsmøte i mars 2020. På grunn av korona sitasjonen besluttet vi veldig tidlig at møtet måtte gjennomføres digitalt, og da Norge gikk i lock-down viste det seg å være helt riktig. Og som mange andre har erfart i denne tiden: Det er faktisk lettere å få folk til å delta digitalt.

De som ble valgt til styrefunksjoner har delvis vært med i mange år, og er delvis helt nye. Vi som er i styret jobber nå med å finne gode tilbud til medlemmene våre, selv om det er mye som har blitt avlyst i år.

Digitale og fysiske møter

Vi vet jo at de fleste av våre medlemmer har MS, og det gir ofte en ekstra utfordring med å komme seg avgårde på fysiske møter. Tradisjonelt har deltakelsen på våre årsmøter vært veldig lav – styret, valgkomite, og noen engasjerte medlemmer. Nå åpnet vi for både deltakelse på webinar på hjemmesiden, samt stemmegiving på mail – og vi fikk en helt super oppslutning!

Samtidig vet vi at det er viktig for folk å treffes, så vi arrangerer også fysiske treff.

Ung med MS

MS-forbundet ønsker å fange opp deg som er under 40 år og har MS. Det er viktig at du får oppfølging og tilbud om bremsemedisin for at du skal holde deg så frisk som mulig.