Siden smittesituasjonen i Norge har blitt mer alvorlig igjen, så har MS-forbundet besluttet å avlyse alle høstens MS-konferanser. Når det gjelder annen kursvirksomhet, er de også blitt avlyst.

Den siste beskjeden vi fikk var at selve Landsmøtet i november kun gjennomføres som digitalt møte.

Ut over det så går vårt lokale arrangement Damenes Aften som planlagt tirsdag 27. oktober.