DigitalT landsmøte

I år ble det ikke fysisk, men digitalt landsmøte. MS-forbundet skulle avholde Landsmøte på Gardermoen 13.-15. november 2020. Landsmøtet avholdes bare annethvert år, så det var skuffende at møtet ikke kan holdes som planlagt. I utgangspunktet så skulle Inger Lise, Tove og Elin delta.

Pga smittesituasjonen så blir møtet nå avholdt digitalt på Zoom, fra fredag 13. november til lørdag 14. november. Inger Lise deltar som delegat og Elin som observatør.

Lokalstyret har fremmet forslag til Landsmøtet, så det skal vi legge frem digitalt på møtet. Vi har bedt landsmøtet beslutte at administrasjonen i MS-forbundet skal ha ansvaret for oppdateringer av medlemssystemet, slik at vi som jobber frivillig slipper å bruke så mye tid på forsøke å holde informasjonen riktig.