INNKALLING TIL ÅRSMØTET

Årsmøtet avholdes på Quality Hotel Tønsberg (i Ollebukta, ikke hotell Klubben). Alle smittevernstiltak blir gjennomført, med nødvendig avstand mellom deltakerne.

Har du saker du ønsker at årsmøtet skal ta opp, må de sendes til Inger Lise på i-linie@online.no innen 4 uker før møtet.

Sakliste

  1. Åpning v/leder
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av ordstyrer
  4. Årsmelding
  5. Regnskap
  6. Budsjett
  7. Innkommende forslag medlemmer
  8. Aktivitetsplan
  9. Valg av styre og komiteer
  10. Eventuelt