Forskning

lovende resultater for å reparere myelin

Dette er en rapport fra OHSU, Oregon Health and Science University, der professor Tom Scanland og lege Dennis Bourdette har publisert et klinisk studie som ser ut til å kunne gi følgende resultater:

1) Reparasjon av myelin, med minimale bieffekter. Middelet heter «sobetirome», og unngår de alvorlige bivirkningene som Thyroid hormonbehandling.  Dette var et tidligere forsøk som ga effekt på myelinisering, men som hadde for alvorlige bivirkninger for hjerte, bein og skjelettet, derfor ble det aldri tatt videre til kliniske studier på mennesker.

2) I dette forsøket har de tatt ut en komponent av sobetirome (Aob-AM2) som passerer blod/hjerne-barrieren, og dermed gir tilgang til nervesystemet.

Laura Widen mener dette kan være en «game-changer» Hun har hatt MS siden 1995 og er styremedlem i  «Laura Fund for Innovation in MS»,

Sobetirome ble utviklet av Scanlan for å senke kolesterolet, og har deretter vist seg effektiv for en sykdom som kalles adrenoleukodystrophy ( ALD, en dødelig genetisk sykdom som også angriper myelin).

Dette fondet har støttet forskningen som nå har utviklet SobAM2. De kaller dette en Trojansk hest, fordi metoden er som følger: De legger til en komponent, en «tag»,  på  Sobetirome som gjør at det kommer seg inn i nervesystemet, hvor denne tag’en forsvinner pga enzymer i hjernen, og middelet kan skape effekt uten skadevirkninger.

Forsøket er gjort på mus, og de har påvist både myelinreparasjon og forbedret motorikk.

Det er fortsatt mange år til dette blir et klinisk forsøk på mennesker, men i første omgang betyr det håp, sider Bourdette.