Mental mestring

20. oktober 2017 holdt Elin et foredrag på Hotel Klubben om mental mestring. Deler av dette foredraget ble kjørt som webinar uken etter, og er nå fritt tilgjengelig i opptak her: