Nordre Vestfold MS-forening

Nordre Vestfold MS-forening er en av fire lokalforening av MS-forbundet i Vestfod&Telemark.

Vi har omtrent 300 medlemmer – i alle aldre, noen har MS, noen har venner og familie med MS, felles er at vi ønsker et fellesskap og hjelp til å leve bedre med diagnosen.

Styret i lokalforeningen jobber for å finne gode, relevante og hyggelige aktiviteter.

Kanskje du ikke kjenner noen med MS, eller kanskje du kjenner mange.

Styret i Nordre Vestfold MS-forening

Oppdatering etter MS-forbundets Landsmøte november 2020

Elin har meldt seg ut av MS-forbundet med umiddelbar virkning, og kan da heller ikke fortsette i lokalstyret. Rolf trer inn i styret.

På styremøte 19. november 2020 (digitalt), ble det enighet om at Elin engasjeres som web-ansvarlig for å opprettholde denne hjemmesiden.

Lokalforeningene i Vestfold og Telemark

I det nye fylket er vi nå 4 lokalforeninger av MS-forbundet

Fylkessammenslåingen har ikke forandret så mye i praksis – annet enn at vi fire foreningene nå hører til i samme fylke.

Klikk her for å komme til

Sandefjord MS-forening:

SANDEFJORD

Klikk her for å komme til

Larvik MS-forening:

LARVIK

Klikk her for å komme til

Telemark MS-forening:

TELEMARK