Oppdatering etter landsmøtet

Helgen 13.-14. november var det digitalt landsmøte i MS-forbundet. Inger Lise og Elin satt hver for seg 4 timer fredag ettermiddag og 8 timer på lørdag. Vi hadde fremmet en sak til årsmøtet, og den ble tatt opp helt på slutten, som siste sak før styrevalg.

Vi hadde levert en sak innen fristen, slik at den kom med i den komplette mappa med sakspapirer som forbundet sendte ut til delegater og observatører i forkant. Der hadde de lagt til to sider tekst, som munnet ut i et motforslag.

Vi visste jo at folk var slitne på tampen av et så langt zoom-møte, og lagde derfor ett enkelt bilde for å vise hva prinsippene i vårt forslag og motforslaget var:

Vi presiserte vårt forslag fra saksdokumentasjonen slik:

Administrasjonen i MS-forbundet sørger for at medlemsinformasjonen er riktig og oppdatert på alle medlemmer.

Så viser det seg at noen skriver et annet forslag i chattefeltet. Ordstyrer tok pause på 10-15 minutter for at vedkommende skulle få renskrive det forslaget. Etter pausen trakk forbundet motforslaget sitt. På spørsmål fra en av delegatene ble dette begrunnet med at de stilte seg bak benkeforslaget, som lød slik:

Systemet fortsettes / opprettholdes slik det er med oppdatering / oppgradering i “administrasjonen av medlemmer”.

Innholdet i dette motforslaget er fortsatt uklart for oss, tross at vi ba om en presisering av prinsippet ihht vårt saksforslag.

Vi ba om at vårt forslag skulle stemmes over først, siden vi hadde levert saken innen fristen for landsmøtet. Møteleder etterkom ikke dette, men valgte istedet å sette disse to forslagene opp mot hverandre i avstemmingen.

De som ikke avga stemme, ble automatisk tatt til fordel for motforslaget.

Vi fikk 15 stemmer mot 21 stemmer, og tapte derfor saken.

På bakgrunn av denne voteringsprosessen valgte jeg – Elin – å melde meg ut av forbundet med umiddelbare virkning. Jeg må derfor også gå ut av styret, og vara trer inn i mitt sted. Jeg skal selvfølgelig gjøre det arbeidet for lokalforeningen jeg har lovet å gjøre. Dere er fortsatt mine folk, og jeg har full tillit til styret i Nordre Vestfold MS-forening.