Rehabilitering

På Kysthospitalet i Stavern har de flere ulike tilbud til oss med MS.

Ny med MS-diagnose

Hvis du er nydiagnostisert, kan du få tilbud om et todelt opphold. Her får du tilbud om trening, praktisk informasjon, og ikke minst: du treffer andre i samme situasjon.

Kanskje du har hatt diagnosen en stund, men ikke har vært klar for et rehabiliteringsopphold? Eller ikke hatt tid? Da finnes det også muligheter.

Hatt MS en stund

Vi i lokalforeningene i Vestfold var på innspillskonferanse med Kysthospitalet 14. februar 2019, for å være med å utvikle et nytt opp legg for nydiagnostiserte. Det er også planer om tilsvarende konferanse for å se på flere av rehabiliteringstilbudene.